31. Záver a odporúčania kurzu OOP PHP - AKO NA WEB