30. Prepájame šablónu s OOP PHP frameworkom - Vytvorenie objednávky - AKO NA WEB