26. Prepájame šablónu s OOP PHP frameworkom - "rozsekanie" šablóny na menšie časti - AKO NA WEB