15. Vytvárame framework OOP - PHP - začatie projektu - AKO NA WEB