14. Dodatočné informácie OOP - PHP - static, magic methods, final - AKO NA WEB