12. Abstraktné triedy OOP - PHP (abstract class) - AKO NA WEB