21. Reálny príklad - nastavenie šablóny Wordpress-u - AKO NA WEB