04. Responzívna mapa a odsadenia blokov - AKO NA WEB