02. Dodatočné informácie k HTML A CSS použité v projekte - AKO NA WEB