01. Je ťažké vytvoriť jednoduchú web stránku len s HTML a CSS? - AKO NA WEB