26. Praktický príklad - Otestovanie na živom serveri, export / import databázy, riešenie problémov s nasadením - AKO NA WEB