24. Praktický príklad - Administrácia - Vytvorenie SESSION v PHP, zabezpečenie admin.php súboru a implementácia logout.php - AKO NA WEB