23. Praktický príklad - Administrácia - SESSION vs COOKIES - autorizovaný prístup - AKO NA WEB