22. Praktický príklad - Administrácia - DELETE SQL dotaz - odstránenie portfólia a súborov z disku - AKO NA WEB