21. Praktický príklad - Administrácia - INSERT SQL dotaz - pridanie portfólia a upload súborov - AKO NA WEB