20. Praktický príklad - Administrácia - UPDATE SQL dotaz - úprava statických stránok - AKO NA WEB