19. Praktický príklad - Administrácia - SELECT SQL dotaz - dotiahnutie dát z DB do vytvorenej admin šablóny - AKO NA WEB