18. Praktický príklad - Administrácia - Vytvorenie šablóny pre administrátora - AKO NA WEB