17. Praktický príklad - Administrácia - rozhranie pre editáciu statických stránok a portfólia – Úvod - AKO NA WEB