15. Praktický príklad - Dotiahnutie dát pre about.php z tabuľky 'staticpage‘ - AKO NA WEB