14. Praktický príklad - Bezpečnosť pripojených PHP súborov - AKO NA WEB