13. Praktický príklad - Ajax jQuery call na databázu a zobrazenie popup okna na základe Id-čka - AKO NA WEB