12. Praktický príklad - Dotiahnutie dát pre portfolio.php z tabuľky 'product‘ - AKO NA WEB