11. Praktický príklad - Pripojenie k databáze cez PHP a dotiahnutie dát pre header.php - AKO NA WEB