10. Praktický príklad - vytvorenie MySQL databázovej štruktúry v phpMyAdmin - AKO NA WEB