03. Debugovanie JavaScriptu, reálny príklad v JavaScripte - AKO NA WEB