09. Praktický príklad - "rosekanie" stránky na menšie časti a vloženie PHP sekcií - AKO NA WEB