08. Praktický príklad - stiahnutie šablóny Bootstrap, s ktorou budeme pracovať, vytvorenie sekcii - Portfólio, O nás, Kontakt - AKO NA WEB