06. Dodatočné informácie k PHP - uvodzvovky vs apostrofy, escape znaky a špeciálne znaky, ETC. - AKO NA WEB