12. Záver a odporúčania z video kurzu jQuery - AKO NA WEB