11. Praktický príklad - vlastná implementácia - kalkulačka kurzov - AKO NA WEB