10. Praktický príklad – vlastná implementácia – kategorizovaná galéria - AKO NA WEB