02. Pripojenie JavaScriptu k HTML a funkcie - AKO NA WEB