Ako vytvoriť nadpis v HTML a CSS s čiarami po stranách - AKO NA WEB