AKO NA WEB: PHP & SQL - vytvor si vlastný CMS systém

Domov >> PHP & SQL - vytvor si vlastný CMS systém

PHP & SQL - vytvor si vlastný CMS systém


Reálny príklad ako si vytvoriť vlastný CMS systém pomocou jazyka PHP a SQL.

>> CENA 89,- € <<
GARANCIA VRÁTENIA PEŇAZÍ !

V tomto video tutoriály som spojil dva jazyky. PHP aj SQL. Dôvod je prostý. Chcem ti ukázať ako si vytvoriť vlastnú editovateľnú web stránku pomocou PHP a SQL, teda mini CMS systém, ktorý ti umožní spravovať web stránku z administračného prostredia bez znalosti programovacích jazykov.

PHP je skriptovací jazyk na strane servera, ktorého syntax je veľmi podobná jazyku JavaScript.
SQL sa používa ako dotazovací jazyk k databáze napr. MySQL a dokážeš ho používať v PHP, aby si vytiahol dáta s relačnej databázy MySQL.

AGENDA PHP & SQL video kurzu

 1. Opakovačka z free PHP tutoriálu - premenné, podmienky, cykly, funkcie, etc.
 2. PHP operátory, terárny operátor ?:, null coalescing operátor
 3. Príkazy include, include_once, require, require_once
 4. Užitočné funkcie v PHP
 5. Dodatočné informácie - uvodzvovky vs apostrofy, escape znaky a špeciálne znaky, ETC.
 6. MySQL databáza(db) a phpMyAdmin rozhranie pre prístup k db
 7. Praktický príklad - stiahnutie šablóny Bootstrap, s ktorou budeme pracovať, vytvorenie sekcii - Portfólio, O nás, Kontakt
 8. Praktický príklad - "rosekanie" stránky na menšie časti a vloženie PHP sekcií
 9. Praktický príklad - vytvorenie MySQL databázovej štruktúry v phpMyAdmin 
 10. Praktický príklad - Pripojenie k databáze cez PHP a dotiahnutie dát pre header.php
 11. Praktický príklad - Dotiahnutie dát pre portfolio.php z tabuľky 'product‘
 12. Praktický príklad - Ajax jQuery call na databázu a zobrazenie popup okna na základe Id-čka
 13. Praktický príklad - Bezpečnosť pripojených súborov 
 14. Praktický príklad - Dotiahnutie dát pre about.php z tabuľky 'staticpage‘
 15. Praktický príklad - Úprava kontaktného formuláru a otestovanie pomocou Test Mail Server Tool
 16. Praktický príklad - Administrácia - rozhranie pre editáciu statických stránok a portfólia – Úvod
 17. Praktický príklad - Administrácia - Vytvorenie šablóny pre administrátora
 18. Praktický príklad - Administrácia - SELECT SQL dotaz - dotiahnutie dát z DB do vytvorenej admin šablóny
 19. Praktický príklad - Administrácia - UPDATE SQL dotaz - úprava statických stránok
 20. Praktický príklad - Administrácia - INSERT SQL dotaz - pridanie portfólia a upload súborov
 21. Praktický príklad - Administrácia - DELETE SQL dotaz - odstránenie portfólia a súborov z disku
 22. Praktický príklad - Administrácia - SESSION vs COOKIES - autorizovaný prístup
 23. Praktický príklad - Administrácia - Vytvorenie SESSION v PHP, zabezpečenie admin.php súboru a implementácia logout.php
 24. Praktický príklad - Administrácia - Implementácia login.php formuláru a overenie prihlasovacích údajov z databázy
 25. Praktický príklad - Otestovanie na živom serveri, export / import databázy, riešenie problémov s nasadením
 26. Záver a odporúčania