AKO NA WEB: HTML a CSS video kurzy

Domov >> HTML a CSS video kurzy

HTML a CSS video kurzy

HTML je značkovací jazyk, ktorým si vytvoríš štruktúru web stránky a túto štruktúru si môžeš naštýlovať (upraviť vzhľad) pomocou jazyk CSS (kaskádové štýly dokumentov). Tieto dva jazyky pri tvorbe web stránok spolu úzko súvisia a preto som sa rozhodol ich oba spojiť do mojich video kurzov či ebook-u.

Prečítaj si najskôr môj ebook, ktorý je na hlavnej web stránke www.akonaweb.sk

Potom si prejdi FREE video tutoriál, ktorý je taký rýchly prelet HTML a CSS. Taká opakovačka na príkladoch z ebook-u.

V mojom PRÉMIUM tutoriály sa už zameriavam na vytvorenie reálnej web stránky a detailným informáciam ohľadom jazykov HTML a CSS.

Rýchly prelet HTML & CSS
Video tutoriál zadarmo
Video kurz HTML a CSS pre začiatočníkov
Opakovanie základov HTML a CSS z ebook-u.
Reálna web stránka s HTML a CSS
Prémium video kurz
Video kurz HTML a CSS - tvorba web stránok
Vytvoríš reálnu a plne funkčnú web stránku.